Archiwum kategorii: Zamówienia publiczne

Rozbudowa i przebudowa budynku DPS przy ul. Łanowa 43D

Protokół z otwarcia ofert Wyjaśnienia Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Odpowiedź w sprawie SIWZ Zapytanie w sprawie SIWZ Odpowiedź w sprawie zakresu prac Zapytanie w sprawie zakresu prac Odpowiedź w sprawie przedmiaru Zapytanie w sprawie przedmiaru Ogłoszenie o przetargu (UWAGA! Punkt IV.4.4 – termin złożenia oferty 01.09.2020 godz. 10.00) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (UWAGA!… Czytaj dalej »

Wykonanie remontu 4 aneksów zawierających pokój i łazienkę w budynku Łanowa 43E: 018, 118, 319, 420 oraz remontu posadzki korytarza parteru wraz z wykonaniem okładziny płytkami glazurowanymi schodów wejściowych, dwóch spoczników do części mieszkalnej Łanowa 43E oraz posadzki portierni

Zawiadomienie o wyborze oferty Protokół z otwarcia ofert Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Formularz oferty Oświadczenie Wzór umowy