Archiwum kategorii: Zamówienia publiczne

Dostawa artykułów żywnościowych

Unieważnienie przetargu w części VI Ogłoszenie o wyborze ofert Protokół z otwarcia ofert Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Formularz oferty Wzór umowy Tabela do wypełnienia Oświadczenie